Λίγα λόγια για την εταιρία μας.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: YA TITOS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 801788716
ΓΕΜΗ: 163342027000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ - TK 70014 - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 2.000,00 €
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤHΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΦΣΟΥΤ
ΕΤΑΙΡΟΙ: ΤΙΤΟΣ ΜΕΦΣΟΥΤ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΦΣΟΥΤ
image

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ